شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

کینه توگراف Kinetograph


نخستین دوربین فیلمبرداری که طرحش را ادیسون در ۱۸۹۱ به ثبت رساند. درین دوربین برای نخستین بار نوار فیلم خام قابل انعطاف بکار رفت. فیلم قابل انعطاف اختراع جرج ایستمن بود و همین وضع فیلم‌های امروزی را داشت، یعنی فیلم ۳۵ میلی‌متری بود و چهار تا سوراخ در هر طرف یک کادر قرار داشت، منتها در دوربین کینه توگراف فیلم به‌جای آنکه مثل امروز عمودی حرکت کند، افقی حرکت می‌کرد.
منبع : مطالب ارسال شده