سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

۲۵ تیر ـ ۱۶ جولای ـ اعدام گروهی تزار نیکلای دوم ، اعضای خانواده و نوکرانش


۲۵ تیر ـ ۱۶ جولای ـ اعدام گروهی تزار نیکلای دوم ، اعضای خانواده و نوکرانش
۹ ماه پس از پیروزی انقلاب بلشویكی روسیه و ۱۶ ماه پس از تفویض اختیارات، ۱۶ ژوئیه سال ۱۹۱۸ نیكلای دوم تزار مستعفی روسیه، همسر و فرزندانش كه در سیبری به حالت تبعید به سر می بردند اعدام شدند و با اعدام آنان به دودمان "رومانوف" بر روسیه پایان داده شد. تصمیم اعدام كه از سوی كمیته محلی انقلاب گرفته شده بود در مورد تزار، همسرش الكساندرا، پسرش (ولیعهد سابق) الكسیس، چهار دختر تزار و نوكران آنان انجام شد و همانجا دفن شدند. كمیته محلی انقلاب بعدا اعلام كرد از آن بیم داشت كه به علت ادامه جنگ داخلی، مخالفان كمونیسم او را بربایند و در برابر انقلاب قرار دهند.
نیكلای دوم كه از سال ۱۸۹۴ بر روسیه حكومت كرده بود ۱۶ مارس سال ۱۹۱۷ در پی شكست های پی در پی ارتش روسیه از آلمان در جبهه و از دست رفتن دو میلیون سرباز روس ، تنها در یك نبرد، مورد انتقاد شدید مردم قرار گرفته بود و قحطی عمومی هم مزید بر علت شده بود تفویض اختیار كرده بود و قدرت را به نخست یك دولت موقت میانه رو سپرده بود كه شش ماه بعد انقلاب بلشویكی این دولت را هم ساقط كرد.
پس از فروپاشی شوروی، استخوانهای نیكلای دوم به سن پترز بورگ منتقل و در اینجا با تشریفات رسمی تدفین شده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز