یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

نبی‌خان قاجار


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) ۱۳۰۴ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
ملقب به منصور‌الممالک. از خاندان قاجاری بود که در چهره‌سازی و شبیه‌سازی در شیوهٔ رنگ و روغن مهارت داشت. از آثار وی: چهره‌میرزا هدایت وزیر دفتر که شبیه‌سازی نموده ، با رقم: "کمترین بندهٔ آستان نبی‌خان قاجار سنهٔ ۱۲۸۵"؛ تصویر دورنماء دهی که منظرهٔ برداشت محصول انگور در آن نقش شده است با رقم: "کمترین نبی‌خان ۱۲۸۵"؛ تصویر چهره مرد میان‌‌سالی به رنگ و روغن ، با رقم: "خانزاد نبی‌خان قاجار"؛ تصویر رنگ و روغنی پیرمردی ، با رقم: "بندهٔ آستان میرزا نبی‌خان منصور‌الممالک ۱۳۰۲"؛ تصویر یکی از رجال ناصری ، با رقم: "خانزاد نبی‌خان منصورالممالک ۱۳۰۴".
منبع : مطالب ارسالی