جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا


مهارت 7: اطلاعات و ارتباطات: راهنمای آزمون بین‌المللی ICDL 7 for microsoft office XP = ICDL


مهارت 7: اطلاعات و ارتباطات: راهنمای آزمون بین‌المللی ICDL 7 for microsoft office XP  = ICDL
نویسنده : زارع‌پور، علیرضا,مانلی، برندن,هولدن، پاول
شماره کنگره : ۹۷م۸خ/ ۲۷/ ۷۶ QA
شابک : ۹۶۴-۴۱۰-۰۴۳-۳
رده دیویی : ۰۰۴.۰۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۵
تعداد صفحه : ۱۳۶
نوبت چاپ : ۱