شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

اسب سواری از سکته قلبی جلوگیری می‌کند


اسب سواری از سکته قلبی جلوگیری می‌کند
از قرن ها پیش برای ما ایرانیان و دیگر مسلمانان جهان آشكار بوده است كه اسب سواری فوائد گوناگونی دارد. اما اكنون دانشمندان به این نتیجه رسیده اند كه فعالیت برروی زین اسب توانائی بیماران و تحمل آنان را دربرابر فشارهای بدنی افزایش می دهد و آنها را قادر می سازد تا به زندگی عادی خود ادامه دهند.
سواری باعث ایجاد تغییراتی در ساختمان بدنی سواركار گردیده و فعالیت بدن را افزایش می دهد.
قلب سواركاری كه حتی مسافت بسیاركوتاهی را پیموده باشد در هر دقیقه بیش از ۱۷۰ بار می زند و این نتیجه برابر است با نتیجه ای كه یك دونده پس از طی مسافتی معادل ۵۰۰۰متر به دست می آورد.
هیچ سواركاری تاكنون دیده نشده است كه عضلات قلب او یا حفره های قلبش دچار تغییر و دگرگونی شده باشند. به عقیده دانشمندان، آنان كه به بیماری قلبی دچارند می توانند در اثر سواركاری، فشار وارده بر قلب خود را كاهش دهند.
به همین دلیل است كه بعضی از پزشكان به هنگام مداوای بیماران قلبی، قسمت عمده درمان خود را برپایه سواری قرارمی دهند.
منبع : روزنامه ایران