پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا


زنان و اشتغال


زنان و اشتغال
با توجه به تاریخ گذشتگان و تمدن كهن بشریت زنان همیشه به عنوان جنس دوم محصوب می‍شدند و همواره نسبت به مردان از اهمیت پائین‍تری برخوردار بوده‍اند. انتظاری كه اجتماع از زنان داشته و دارد این است كه آنها را به انجام كارهایی از قبیل تربیت فرزندان و وظایفی كه در حوزه خانه و خانواده است محدود كند. ولی امروزه زنان علاقه بیشتری نسبت به حضور در اجتماع امروز و داشتن شغل و حرفه‍ای از خود نشان می‍دهند، چراكه علاقه‍مندند از لحاظ اقتصادی به خود متكی بوده تا ضمانتی جهت استقلال خود داشته باشند.
مشكلات بسیاری در حیطه كاری زنان وجود دارد كه باعث می‍شود زنان را در مقایسه با مردان در سطح پائین تری از لحاظ كاری نگاه داشته شوند.
یكی از مشكلاتی كه زنان در محیط كاری با آن مواجه می‍شوند تبعیض است. تبعیض به دو صورت اعمال می‍گردد :
۱) تبعیض به صورت مستقیم
۲) تبعیض به صورت غیر مستقیم
تبعیض مستقیم زنان در همه عرصه‍ ها از نابرابری در شغل، ارتقاء شغلی و دستمزد گرفته تا مزایای جانبی، اضافه كاری و پاداش دیده می‍شود. در قوانین نیز همیشه تبعیض های مستقیمی علیه زنان وجود دارد اما ثابت كردن این گونه تبعیض‍ها تقریبا محال می‍باشد. تبعیض غیر مستقیمی كه در مقابل زنان اعمال میگردد همان نگرش های منفی‍ای است كه مردان نسبت به زنان شاغل دلرند و همچنین مردان غالبا زنان شاغل را تهدیدی برای شغل و وجهه خود میدانسته و این خود یكی از عوامل محدود شدن كار و دستمزد زنان بوده است.
تاسف بارترین مشكلی كه زنان در محیط كار با آن مواجه می‍شوند آزار جنسی می‍باشد این آزارها به شدت زنان و محیط كاری را تخریب می‍كنند و بیشتر اوقات از سوی مدیران و افراد سطح بالای كاری بر زنان اعمال می‍گردد و همچنین بیشتر اوقات این آزار و اذیت‍ها از نظر عامه مردم پنهان می‍ماند.
آزار جنسی دیگری كه مردان علیه زنان انجام می‍دهند خشونت های روانی است كه این خشونت ها زمانی ابراز می‍گردد كه زنان رقیب اقتصادی مردان قرار بگیرند و مردان در این زمینه تلاش میكنند به بهانه نظارت در اجرای صحیح كار، زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند. آزار جنسی تا حد قابل توجهی به تبعیض جنسی وابسته است. تبعیض جنسی زنان را وادار می‍كند تا به حداقل حقوق خود قانع باشند و آزار جنسی زنان را محدود میكند در همان سطح كاری خود باقی بمانند.
با تامل در مطالبی كه ذكر شد ممكن است به این نتیجه برسیم كه مشكلات زنان بسار گسترده، ریشه‍ای و غیر قابل تغیر است. ولی اگر به تاریخ گزشنگان خود بازگردیم خواهیم دریافت كه هر تعقیر و اصلاحاتی اجتناب ناپذیر می‍باشد.
زنان برای اینكه بتوانند دایره مشكلات خود را كوچكتر كنند احتیاج به اصلاحاتی در نحوه تفكر خود نسبت به زن بودن دارند.
زهرا جلالیان
منبع : هفته نامه فصل نو