شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا

حسن بسته‌نگار


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )حیات ۱۳۳۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده و خواننده
معروف به حسن‌فرنگ. وی در گرفتن ضرب و خواندن تصنیف مهارت داشت و چون لفظ قلم صحبت می‌کرد به حسن‌فرنگ معروف بود.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید