پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

وقتی سکوت حنجره را فتح می کند


وقتی سکوت حنجره را فتح می کند
سنگین گذشت لحظه از هم جدا شدن
این بود انتهای همان آشنا شدن
ما را به دست باد سپردند مثل ابر
دردآوراست در دل طوفان رها شدن
وقتی دلی به خاطرت آینه می شود
انصاف نیست دشمن آینه ها شدن
وقتی سكوت حنجره را فتح می كند
دیوانگی است فرضیه همصدا شدن
افسوس می خورم كه چرا این دریچه ها
هر روز دلخوشند به رویای واشدن
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
ایمان بیاوریم به از هم جدا شدن
سمانه حمیدی
منبع : سایت بروجرد