پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

دریافت کانالهای استانی از ماهواره


دریافت کانالهای استانی از ماهواره
البته با اینکه این مطلب کمی قدیمی شده ولی بسیاری دنبال این هستند که شبکه های صدا و سیما و استانی را بوسیله رسیور دریافت کنند.چون هم از کیفت بالاتری برای تماشا، برخواردار می شوند و همچنین دیگه لازم نیست که از کانال پخش رسیور به کانال های یک و دو و ... بروند.
گرفتن سیگنال این کانالها کاری بسیار ساده است اما چند نکته دارد !!
اول از همه؛ شما باید فایل مربوط به تنظیم جهت آنتن را دریافت کنید و آن را کامل مطالعه فرمایید.
جهت آن ۸۰ تا ۸۵ درجه به سمت چپ از جهت ماهواره هاتبرد ( قبله ).... و سر ماهواره تا جایی که می شود به سمت بالا. ( بعضی مواقع باید زیر پایه آنتن بشقابی، چیزی بگزارید که سر آن بیشتر به سمت بالا بیاید ) و ساعت LNB را روی ساعت ۶ تنظیم کنید.
چون بعضی رسیورها ماهواره Intel ۹۰۲ را در لسیت خود ندارند؛ من پیشنهاد می کنم که از ماهواره EutelSat W۳ برای تنظیم و دریافت کانال ها استفاده کنید.
وقتی ماهواره EutelSat W۳ را انتخاب کردید، دقت کنید که در تنظیم این آنتن فقط با قدرت سیگنال کار داریم و کاری به کیفیت آن نداریم !!
وقتی که به بیشترین قدرت رسیدید، شروع به دادن فرکانسها به صورت دستی می شوید !
▪ فرکانسها به قرار زیر است:
TV۱,TV۲,TV۳,TV۴,IRIB۳,Amoozesh,Tehran: ۱۰۹۷۳ H ۲۷۵۰۰ ۳/۴
Esfahan: ۱۱۰۸۲ H ۳۶۰۰ ۲/۳
Khoozestan: ۱۱۰۴۱ H ۳۶۰۰ ۲/۳
Yazd: ۱۱۰۹۰ H ۳۶۱۰ ۲/۳
Mazandaran: ۱۱۰۶۸ H ۳۶۱۰ ۲/۳
Azarbayjan: ۱۱۰۷۳ H ۳۶۰۰ ۲/۳
Khorasan: ۱۱۰۷۷ H ۳۶۱۰ ۲/۳
Kerman: ۱۱۰۹۵ H ۳۶۰۰ ۲/۳
Fars: ۱۱۱۰۲ H ۱۰۰۰۰ ۲/۳
اگر با بعضی از این فرکانسها موفق نشدید کانالی را بگیرید، کمی در فرکانس آن دستکاری کنید، مثلا اگر سیگنال شبکه خوزستان دریافت نشد، این فرکانسها را امتحان کنید:
Khoozestan: ۱۱۰۴۱ H ۳۶۰۰ ۲/۳ or ۱۱۰۴۲ H ۳۶۰۰ ۲/۳ or ۱۱۰۴۲ V ۳۶۰۰ ۲/۳ or
یعنی کمی تغییر در فرکانس و جهت قطبیت از نظر عمودی و افقی بودن آن، ایجاد کنید !
منبع : پی سی دانلود