پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

ملا عبدالکریم جناب قزوینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و خواننده
از استادان معروف دورۀ مظفرالدین‌‌شاه بود. وی بیشتر در زادگاه خود ، قزوین سکونت داشت و در شبیه‌‌خوانی و وقوف به دستگاه‌‌‌های موسیقی ممتاز بود. بعضی جناب را شاگرد آقاجان ساوه‌‌ای و برخی نیز وی را از تربیت‌‌شدگان میرزا حسن قزوینی دانسته‌‌اند. اقبال آذر از شاگردان او بوده است.
منبع : مطالب ارسالی