یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)


سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)
با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش‌یافته و فعالیت‌های در حال انجام آنها نیز پیچده‌تر می‌شوند درصد قابل ملاحظه‌ای از سرمایه اکثر مؤسسات صنعتی را مواد اولیه، لوازم مصرفی، قطعات یدکی، کالاهای ساخته و نیم‌ساخته و از این قبیل تشکیل می‌دهند که قسمت عمده سرمایه در گردش این مؤسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می‌گردد. لذا با توجه به این مطلب آشکار می‌گردد که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزاماً برقراری یک سیستم صحیح سفارش و کنترل موجودی، بسیار منطقی و اقتصادی است. اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه‌های عملیاتی آن وقفه پیش می‌آید . لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و وقفه در برنامه‌های عملیاتی، باید روش‌های صحیح، اساسی و اقتصادی در خرید، نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد.
با ظهور رایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه سیستم‌های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند. لذا بهره‌بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم می‌گردد.
مریم سهامی نمینی
منبع : مهندسان نگهداری و تعمیرات ایران