سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

آقارجبعلی تسلی شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: مذهَّب و شاعر
شغل وی مدهَّبی. او در تذهیب اوراق دست توانایی داشت و جدول‌کشی نیز می‌کرد. منزل وی محل اجتماع ادیبان و ظریفان بود. گاهی نیز شعر می‌گفته و صاحب دیوان بوده است.
منبع : مطالب ارسالی