چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

اجماع‌ جهانی‌ در محکومیت‌ تبعیض‌ نژادی‌


اجماع‌ جهانی‌ در محکومیت‌ تبعیض‌ نژادی‌
شاید اگر در شرایط‌ كنونی‌ واژه‌ تبعیض‌ نژادی‌ را در جایی‌ بخوانید یا بشنوید به‌ یاد سال‌های‌ گذشته‌ و برخورد ناشایست‌ برخی‌ سفید پوستان‌ غربی‌ با سیاهپوستان‌ بیفتید، اما آنچه‌ امروزه‌ به‌ عنوان‌ تبعیض‌ نژادی‌ مطرح‌ است‌، مفهومی‌ جدید درهزاره‌ سوم‌ را متبلور می‌سازد.
ایرانیان‌ نظرات‌ متفاوتی‌ در این‌ باره‌ دارند. حتی‌ در بین‌ قشر تحصیلكرده‌ هم‌ بین‌ اینكه‌ اكنون‌ در جهان‌ مدرن‌ تبعیض‌ نژادی‌ وجود دارد یا نه‌ نظرات‌ متفاوتی‌ به‌ چشم‌ می‌خورد.
یك‌ دانشجوی‌ رشته‌ علوم‌ سیاسی‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: تبعیض‌ نژادی‌ اكنون‌ به‌ نوعی‌ دیگر در جهان‌ امروز وجود دارد. به‌ نظر من‌ مساله‌یی‌ همچون‌ انگشت‌نگاری‌ از مسلمانان‌ در فرودگاه‌های‌ امریكا و اروپا نمونه‌ بارز تبعیض‌ نژادی‌ در جهان‌ غرب‌ است‌. اگر در مسائل‌ سیاسی‌ روز كمی‌ با دقت‌ كنكاش‌ كنیم‌ و بر جزییات‌ این‌ موضوع‌ بیشتر دقت‌ كنیم‌، در خواهیم‌ یافت‌ كه‌ تبعیض‌ نژادی‌ در جهان‌ كنونی‌ نه‌ تنها كمتر نشده‌ بلكه‌ به‌ مراتب‌ فزونی‌ یافته‌ است‌.
سعیدی‌ یكی‌ دیگر از دانشجویان‌ علوم‌ سیاسی‌ با نظر همكلاسی‌ خود چندان‌ موافق‌ نیست‌. او در این‌ باره‌ می‌گوید: معتقدم‌ تبعیض‌ نژادی‌ در جهان‌ كنونی‌ به‌ حداقل‌ رسیده‌ است‌. در مورد برخی‌ رفتارها كه‌ دوستم‌ عنوان‌ كرد، نمی‌توان‌ پذیرفت‌ كه‌ این‌ مورد تبعیض‌ نژادی‌ است‌. باید بررسی‌ كرد چرا هم‌اكنون‌ در فرودگاه‌های‌ اروپا و امریكا از مسلمانان‌ انگشت‌نگاری‌ می‌شود. یقیناً وجود افراد رادیكال‌ در تفكرات‌ خشونت‌آمیز مذهبی‌ باعث‌ شد تا جهان‌ غرب‌ این‌ افراد را به‌ كلیه‌ جهات‌ اسلام‌ تعمیم‌ دهند.
یك‌ كارمند معتقد است‌: تبعیض‌ نژادی‌ ورای‌ اینكه‌ اكنون‌ وجود دارد یا خیر به‌ هر شیوه‌ مقوله‌یی‌ است‌ نفرت‌انگیز.
باید پذیرفت‌ تبعیض‌ نژادی‌ هم‌اكنون‌ هم‌ در سطح‌ جهان‌ به‌ چشم‌ می‌خورد. حتی‌ در جهان‌ ورزش‌ هم‌ می‌توانیم‌ شاهد كارهای‌ نژادپرستانه‌ باشیم‌. هو كردن‌ برخی‌ بازیكنان‌ آفریقایی‌ در ورزشگاه‌های‌ اروپا هرچند وقت‌ یك‌ بار به‌ گوش‌ می‌رسد.
یك‌ خانم‌ خانه‌دار می‌گوید: تبعیض‌ نژادی‌ اكنون‌ به‌ وضوح‌ در مورد پرونده‌ هسته‌یی‌ كشورمان‌ مشاهده‌ می‌شود. در حالی‌كه‌ كلیه‌ كشورهای‌ غربی‌ بدون‌ هیچ‌ شرط‌ و محدودیتی‌ به‌ انرژی‌ هسته‌یی‌ دسترسی‌ دارند و از مزایای‌ آن‌ استفاده‌ می‌كنند، كشورمان‌ را برای‌ استفاده‌ از دانش‌ انرژی‌ هسته‌یی‌ با محدودیت‌های‌ فراوان‌ روبرو می‌كنند. آنها با اینكه‌ ایرانیان‌ بتوانند از مزایای‌ انرژی‌ هسته‌یی‌ استفاده‌ كنند مشكل‌ دارند. پس‌ می‌توان‌ به‌ وضوح‌ تبعیض‌ نژادی‌ را در این‌ مقوله‌ مشاهده‌ كرد.
صادقی‌، استاد دانشگاه‌ معتقد است‌: تبعیض‌ نژادی‌ دارای‌ ابعاد و ویژگی‌های‌ خاص‌ است‌. بطور كلی‌ نمی‌توان‌ تبعیض‌ نژادی‌ در جهان‌ امروز را كاملاً نفی‌ كرد اما اگر نگاهی‌ منطقی‌ به‌ جریان‌های‌ تبعیض‌ نژادی‌ داشته‌ باشیم‌، می‌توان‌ فهمید كه‌ تبعیض‌ نژادی‌ از گذشته‌ تاكنون‌ بسیار كمتر شده‌ است‌. گرچه‌ تبعیض‌ نژادی‌ به‌ شیوه‌های‌ مدرن‌ هم‌اكنون‌ رواج‌ یافته‌ اما نكته‌ مهم‌ اینجاست‌ كه‌ اگر مواردی‌ از تبعیض‌ نژادی‌ در جهان‌ دیده‌ می‌شود هیچ‌گاه‌ آن‌ را محكوم‌ نمی‌كنند. این‌ ویژگی‌ بارز این‌ دوره‌ است‌. در واقع‌ یك‌ اجماع‌ جهانی‌ برای‌ محكومیت‌ از اعمال‌ تبعیض‌ نژادانه‌ وجود دارد.

وحید شریفی‌
منبع : روزنامه اعتماد