جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا


نخستین رویاروییهای اندیشه‌گران ایران: با دو رویه تمدن بورژوازی غرب


نخستین رویاروییهای اندیشه‌گران ایران: با دو رویه تمدن بورژوازی غرب
نویسنده : حائری - عبدالهادی
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۷۸/۰۵/۱۷
رده دیویی : ۹۵۵.
قطع : وزیری
جلد : گالینگر
تعداد صفحه : ۶۴۰
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
نوبت چاپ : ۳
تیراژ : ۱۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۰۰-۰۵۲۷-۴

استاد فقید دکتر عبدالهادی حائری در پژوهش حاضر بر این اعتقاد است که پس از عصر روشنگری اروپا, به ویژه از سال‌های آغازین سده نوزدهم, جهان با تمدن بورژوازی غرب که دارای دو رویه نیرومند و پر تکاپو بود, به شیوه‌ای گریزناپذیر رویاروی گردید .این دو رویه عبارت بودند از1 :ـ رویه دانش و کارشناسی, 2ـ رویه استعماری .در این اثر, پژوهنده چکونگی رویارویی ایران با دو رویه یادشده را بررسی کرده بدین منظور نحوه برخورد دستگاه‌های حاکم بر ایران را با دانش و کارشناسی نوین, همچنین با استعمار غرب به اختصار بررسی کرده, سپس به تفصیل برخوردهای اندیشه‌گران و اصلاح‌گران ایرانی را با دو رویه تمدن بورژوازی غرب ارزیابی می‌کند .نویسنده در بخش نخست کتاب نگاهی گذرا بر دو رویه تمدن بورژوازی غرب دارد .مباحث اصلی بخش دوم کتاب عبارت‌اند از :((نگاهی به شیوه رویارویی ایرانیان با تمدن غرب تا پایان روزگار صفویان)) ;((ایران و دو رویه تمدن غرب در سده دوازدهم / هیجدهم)) ;((نخستین درگیری‌های ایران با سیاست‌های استعماری بورژوازی اروپا)) ;((دانش و کارشناسی نوین از دیدگاه اندیشه‌گران ایران در آغازین سال‌های اوج دو رویه تمدن بورژوازی غرب)) ;((مشروعیت حکومت فتحعلی شاه قاجار از دیدگاه اندیشه‌گران و رهبران مذهبی شیعه)) ;((دراز دستی روسیه تزاری از دیدگاه اندیشه‌گران ایران)) ;((استعمار انگلیس و فرانسه از دیدگاه اندیشه‌گران ایران)) ;((همگامی و همنوایی تنگاتنگ مسیحیگری با برنامه‌های استعماری غرب و نخستین واکنش‌های ضد استعماری اندیشه‌گران ایران)) ;((هنری مارتین کارگزار مذهبی استعمار انگلیس در ایران و واکنش اندیشه‌گران در برابر او)) .بخش ضمیمه کتاب شامل کتاب‌شناسی‌های فارسی, عربی, انگلیسی, فرانسه, فهرست نام‌ها و واژه‌ها و فهرست راهنما و مقدمه انگلیسی کتاب است .