پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۳۰ ژانویه ۱۹۴۸ ـ گاندی پدر هند نوین به قتل رسید


۳۰ ژانویه ۱۹۴۸ ـ گاندی پدر هند نوین به قتل رسید
مهاتما گاندی رهبر انقلاب استقلال هند و نجات این کشور از استعمار طولانی انگلستان سی ام ژانویه ۱۹۴۸ به دست یک ناسیونالیست هندو که با تجزیه این شبه قاره مخالف بود کشته شد. گاندی مبتکر مبارزه منفی برای رسیدن به هدف سیاسی است. گاندی که هندیان او را مهاتما (آموزگار بزرگ) می نامند هنگام فوت ۷۸ ساله بود. او برای شرکت در اجتماع روزانه هوادارانش وارد این جمع می شد که از فاصله نزدیک هدف گلوله «ناتوران وینایاک گدسه» قرار گرفت و ۲۰ دقیقه بعد درگذشت. قاتل وی مردی ۳۶ ساله بود. گاندی تازه روزه پنج روزه اش را پایان داده بود که به خاطر شنیده شدن پیامش مبنی بر تحمل پیروان ادیان دیگر و دوستی انسانها ــ صرفنطر از دین و نژاد - به آن دست زده بود.
انتشار خبر قتل گاندی سبب شد که نزاع خونین هندو و مسلمان از سر گرفته شود. گاندی را بزرگترین منادی صلح در قرن ۲۰ خوانده اند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز