دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

آیا آنتی بادی ها زرده تخم مرغ جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها هستند؟


آیا آنتی بادی ها زرده تخم مرغ جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها هستند؟
در بررسی برای یافتن جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها در صنعت طیور نباید فراموش کنیم که طیور قادرند آنتی بادی هایی علیه برخی از بیماری ها تولید کنند . آیا این آنتی بادی ها را می توان برای طیور دیگر تجویز کرد؟
مطلب زیر مروری بر یک تحقیق علمی است که جنبه های مختلف آن را نشان می دهد. سالیان درازی است که آنتی بیوتیک ها برای افزایش رشد ( در دزهای کمتر از دز درمانی) پیشگیری از بیماری ها (دز پروفیلاکسی) و برای درمان عفونت ها در صنعت طیور استفاده می شوند. سال‌ها تحقیق و تجربیات علمی نشان می دهد که استفاده از آنتی بیوتیک ها باعث بهبود مشخص در عملکرد تولید و وضعیت سلامت حیوانات می شود. بنابراین حذف این مواد از جیره غذایی طیور تغییری است که پیامدهای بسیار دارد. در مقابل شواهد زیادی دال بر افزایش سود به خاطر اضافه کردن آنتی بیوتیک ها به جیره غذایی طیور وجود دارد.
اخیراً گروهی از محققان دانشگاه جان هاپکینز (بالتیمور دانشکده پزشکی ایالت متحده) اثرات اقتصادی حذف آنتی بیوتیک ها مورد استفاده در طیور تجاری گوشتی مورد بررسی قرار دادند. این آنالیز اقتصادی با استفاده از داده های تجربی در مقیاس وسیع توسط صنعت طیور ایالت متحده جمع آوری شدند، صورت گرفت. داده های این تحقیق نشان دادند که استفاده از افزاینده های رشد آنتی بیوتیکی در تولید اولیه طیور با ضررهای اقتصادی برای تولید کنندگان همراه است، و نتایج نشان داد که افزایش وزن حاصل از افزاینده های رشد آنتی بیوتیکی به اندازه ای نیست که هزینه های آنتی بیوتیک ها را جبران کند .
همچنین برخی از آنتی بیوتیک ها برای کنترل بیماری در پزشکی انسانی استفاده می‌شوند. شواهد کلینیکی و میکروبیولوژی نشان می دهد که مقاومت باکتری ها از حیوانات ممکن است به انسان منتقل شود، که در نتیجه باعث خواهد شد که درمان بیماری‌ها بسیار مشکل‌تر شود. این وضعیت فشار زیادی بر صنعت طیور تحمیل کرده است تا آنتی بیوتیک را در تغذیه حیوانات استفاده نکنند. یا آن را محدود نمایند و در جستجوی جایگزین های مناسب باشند.
اگر چه استفاده از آنتی بیوتیک ها در دز کمتر از دز درمانی در اتحادیه اروپا از ژانویه ۲۰۰۶ ممنوع شده است اما هنوز در بسیاری از کشورها در اقصی نقاط جهان آنتی بیوتیک بطور وسیع در جیره طیور استفاده می‌شود. بنابراین ارزیابی میزان موفقیت تلاش های جاری در ارائه روش های علمی به ‌عنوان جایگزین های مناسب برای آنتی بیوتیک ها به صورت جهانی بسیار مشکل است.
صنعت طیور باید قادر باشد با تبعات حذف آنتی بیوتیک ها سازگار شود و برای حفظ یا بهبود عملکرد تولید بر اساس تقاضای مصرف کننده تلاش کند. به‌ نظر می رسد که موفقیت یک جایگزین منفرد و مناسب برای آنتی بیوتیک ها غیر محتمل باشد. به وضوح روشن است که یک روش چند فاکتوری برای مقابله با چالش های عملکرد صنعت تجاری طیور ضروری خواهد بود. اثرات سودمند احتمالی یک جایگزین که تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شده باشد، ممکن است همیشه در سطح فارم قابل تکرار نباشد. یک جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیک های تغذیه ای باید: دارای اثرات مشخص و مفید بر روی سلامت و عملکرد تولید طیور باشد؛ هم برای انسان و هم برای طیور بی خطر باشد؛ کاربرد و ذخیره کردن آن آسان باشد؛ و یک بازگشت اساسی سرمایه گذاری را مهیا کند.
فرشاد اکبرنژاد