یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

درباره بیماری سل


در پی مرگ یك پرستار بیمارستان به نام «دبرا برد» از بیماری سل در آمریكا در هفته گذشته و بزرگ كردن قضیه در رسانه ها و ایجاد نگرانی از این بابت، بیشتر پرسش های پزشكی در حال حاضر درباره این بیماری است كه گمان می رفت در كشورهای پیشرفته ناپدید شده باشد. دكتر روزنفلد گفته است كه میكروب سل (باسیل كخ) كه از طریق تنفس منتقل می شود ممكن است در بدن بسیاری از افراد باشد، ولی تا بدن فرد بر اثر عواملی دیگر به ویژه نارسایی تغذیه و نبود استراحت و ابتلاء به بیماری های دیگر تضعیف نشده باشد امكان فعالیت به دست نمی آورد. واكسن پیشگیری از آن ده ها سال است كه در دسترس و در برخی كشورها تزریق آن به كودكان اجباری است. با آزمایش پوستی وجود این میكروب در بدن قابل كشف است. علائم آن تب خفیف دائمی، بی اشتهایی، سرفه، از دست دادن وزن و عرق كردن مخصوصاً در ناحیه سر و گردن در خواب است. بیش از نیم قرن است كه داروی این بیماری كه قبلاً میكروب آن در برابر داروها مقاومت می كرد كشف شده و در دسترس است و مداوا باید با استراحت و همراه با تغذیه كامل و تقویت نظام دفاعی بدن باشد. این بیماری در آمریكا به نسبت جمعیت كمتر، از سایر كشورها مشاهده می شود. معمولاً جای این بیماری در كشورهای فقیر و قحطی زده است.
منبع : روزنامه همشهری