سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا

ناصرالدین تاج‌الشریعه غزنوی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابو علی عالی‌بن ابراهیم‌بن اسماعیل
تولد و وفات: ( ... - ۵۸۲ - ۵۸۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و مفسر حنفی
وی در حلب ساکن بود. از آثار وی: "تقشیرالتفسیر" ، در دو جلد؛ "مشارع‌الشارع" یا "مشارع‌الشرائع" ، در فروع فقه حنفی ، این کتاب به عمر نسفی نیز منسوب است که در صورت صحت ، شرح آن به غزنوی مربوط است؛ "المنابع" در شرح "المشارع"؛ شرح "مقدمهٔ فی‌النحو" ابن بابشاد.
منبع : مطالب ارسالی