پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


راهنمای دروس سال دوم دبیرستان (رشته علوم تجربی) منطبق بر آخرین تغییرات کتاب درسی سال تحصیلی 1385-86 مشتمل بر زبان فارسی....


راهنمای دروس سال دوم دبیرستان (رشته علوم تجربی) منطبق بر آخرین تغییرات کتاب درسی سال تحصیلی 1385-86 مشتمل بر زبان فارسی....
شابک : ۸-۴۰۶-۳۹۲-۹۶۴
رده دیویی : ۳۷۳.۲۳۸۰۷۶
تاریخ نشر : ۱۵/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۸۴۰
تیراژ : ۷۰۰۰
نوبت چاپ : ۱