پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

عبدالحمید / عبدالمجید خرم مشهدی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصل او از خراسان بود. وی از مشهد به ‌یزد رفت و در آنجا به‌تحصیل علوم پرداخت و در مدت زمان کوتاهی از علوم متداول فارغ‌التحصیل شد. صاحب "مصطبۀ خراب" شغل وی را مذهَّب ذکر کرده است. وی دارای "دیوان" شعر است. از اوست:
نه با جاهش جهان گردد مقابل
نه با قدرش فلک گردد برابر
بود جاه این‌همه سبحان والملک
بود قدر این‌همه الله‌اکبر
منبع : مطالب ارسالی