پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

اجرای یک برنامه ضدعفونی و پاکسازی قدم به قدم


اجرای یک برنامه ضدعفونی و پاکسازی قدم به قدم
●یک سالن ایده آل :
در زمینه ضدعفونی و پاکسازی سالنی ایده آل است که :
▪از سایر مزارع به اندازه کافی فاصله داشته باشد .
▪در مسیر باد سایر مزارع مرغداری قرار نداشته باشد .
▪بهتر است که تمامی وسایل موجود در مزارع قابل شستشو باشند ( تا حد امکان از چوب استفاده نشود )
▪اتاقی برای تعویض لباس در نظر گرفته شود .
▪دیوار ، سقف ، درها و سایر قسمتها قابل شستشو باشند .
ضدعفونی و پاکسازی مزارعی که از مشخصات بالا دور هستند ، مشکل خواهد بود .
●برنامه پاکسازی قدم به قدم :
▪ آفت کش ها را میتوان در این مرحله و قبل از خروج کامل گله بکار برد .
▪پیشنهاد میشود که بستر را از کناره ها به وسط بیاورید . بطوریکه یک قدم در دور تا دور سالن تمیز شود .
▪ میتوان در خارج از سالنها و در محوطه مزرعه نیز از حشره کشها استفاده کرد .
▪گرم بودن سالن ، کمک شایانی را به انجام بهتر عملیات ضدعفونی خواهد کرد .
▪بهتر است که کنترل جوندگان بدون هیچگونه وقفه ایی پس از خروج گله از سالنها صورت بگیرد .
▪ پیشنهاد میشود که تمامی غذاها از سیستم های توزیع غذا برداشته شود تا جوندگان به سوی طعمه ها بروند .
▪این نکته بسیار مهم است که در این مرحله بقایا و تمامی مواد ارگانیک قابل دیدن به دقت پاکسازی شوند
▪با یک پلاستیک به قطر حداقل ۶ میلی متر تل بستر جمع شده را بپوشانید بطوری که دمای داخل پلاستیک به حداقل ۶۰ درجه سانتی گراد و یا ۱۴۰ درجه فارنهایت برسد .
●پاکسازی خشک :
▪ تمامی تجهیزات قابل جداسازی بایستی به خارج از سالن منتقل شوند .
▪ پاکسازی خشک باز می گردد به فرچه کشی و دور انداختن . این عملیات بایستی در داخل و همچنین در خارج از سالنها انجام شود .
▪هواکش ها و سایر تجهیزات تهویه بایستی از خارج پاکسازی شوند .
▪خاک و سار آلودگیهای داخل ساختمان بایستی فرچه کشیده شوند ، دور انداخته شوند و یا جارو شوند .
▪ مهم است که این پاکسازی از بالای ساختمان شروع شود و به سمت پائین ساختمان ادامه یابد .
▪ بهتر است که تجهیزاتی مانند نقاله های تخم مرغ باز شوند و به بیرون از سالن منتقل شوند .
▪قبل از باز کردن نقاله های تخم مرغ ، دستگاه جمع آوری تخم مرغ را بزنید تا باقی مانده های تخم مرغ ، آشغال ها ، آلودگی ها و ... به خوبی دیده شوند .
▪قیفها و گاریهای غذا نیز بایستی بخوبی مجاری غذا پاکسازی شوند ، فرچه کشیده شوند و به خوبی تراشیده شوند .
▪مدارهای الکتریکی در این مرحله بایستی خاموش شوند و از محافظهای مخصوص برای حفاظت آنها استفاده شود .
▪هرگونه نقص ساختاری ( مانند طبقات و دربهای آسیب دیده ) در این مرحله بایستی اصلاح شود . اینکار سبب محافظت سالنها در برابر ورود جوندگان ، آفتها و پرندگان خواهد شد .
●مجاری حمل غذا :
▪برای اطمینان از حمل تمامی ذرات غذایی به بیرون از سالن ، میتوانید از یک جارو و یا هواکش استفاده کنید .
▪برای پاکسازی نقاله های حمل غذا میتوانید از یک چوب مناسب به همراه یک ماده ساینده در مجاری استفاده نمائید .
▪توجه بسیار زیادی به گوشه های غذاخوری داشته باشید .
●پاکسازی مرطوب :
▪ این مرحله شامل مرطوب کردن و شستن می باشد .
▪در این مرحله ، بهتر است که پاک کننده ها با آب گرم ( ۱۶۰ درجه سانتی گراد و یا ۱۴۰ درجه فارنهایت ) استفاده شوند .
▪بهتر است که در این مرحله ، فشار آب بین ۱۱۰۰ تا ۲۱۰۰ PSI باشد .
▪ از آن جهت در این مرحله از پاک کننده ها استفاده میشود که نفوذ ماده ضدعفونی در مرحله بعد بیشتر شود .
▪ این مرحله ، مرحله بسیار مهمی است و در صورت عدم توجه دقیق به آن دچار ضررهای جبران ناپذیری خواهید شد .
▪ فشار آبی که معمولا در این مرحله در مزارع استفاده میشود بین ۷۵۰ تا ۱۲۰۰ PSI میباشد .
▪در صورتی که سطوح قبلا خیس شده باشند فشار آبی بین ۵۰۰ تا ۷۵۰ PSI کافی خواهد بود .
▪ تجهیزات دستگاه های مخصوص شستشو به شما امکان پاکسازی تمامی سطوح را خواهد داد .
▪ در این مرحله ، هواکشها و همچنین منابع آب نیز بایستی از بیرون سالنها و با فشار بالای آب شسته شوند .
▪تجهیزات قابل حمل نیز بایستی در خارج از سالنها با فشار بالای آب شسته شوند .
▪ بهتر است که برای شستشوی تجهیزات در خارج از سالن ، آنها را آویزان کرد .
▪ مجاری آب و سیستمهای غذادهی نیز بایستی در این مرحله بخوبی شسته شده و ضدعفونی گردند .
▪در پایان این بخش نیز خاطرنشان میشود که برخی از ضدعفونی کننده ها مانند ترکیبات چهارتایی آمونیوم در صورت عدم شستشوی مناسب در مرحله ضدعفونی غیر فعال میشوند .
●ضدعفونی :
▪ضدعفونی بایستی ۲۴ ساعت پس از اتمام پاکسازی انجام شود ( به سالنها اجازه دهید تا بخوبی خشک شوند ) .
▪همیشه از پیشنهادات سازندگان مواد ضدعفونی مصرفی استفاده کنید .
▪در صورتی که کارخانه سازنده ضدعفونی کننده اجازه داده است ، حشره کشها و پاک کننده ها را با مواد ضدعفونی کننده مخلوط کنید . سعی نکنید که این کار را خودتان تجربه کنید زیرا ممکن است که تجربه ایی تلخ باشد .
▪ عملیات ضدعفونی نیز از بالای سالن به پائین خواهد بود .
▪عموما یک گالن از ماده ضدعفونی کننده رقیق شده برای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمکعب نیاز است .
▪ زمان مجاورسازی ماده ضدعفونی کننده با سطوح بسیار مهم است . در صورتی که ترکیب ضدعونی کننده شما بصورت کف است ، زمان بیشتری را در نظر بگیرید .
●ضدعفونی ثانویه :
▪تحقیقات اخیر نشان داده است که ضدعفونی ثانویه به مقدار بسیار زیادی پخش آلودگی در محیط را کاهش میدهد .
▪ ضدعفونی ثانویه میتواند شامل عملیات دود دهی ( با گاز فرمالین یا پرمنگنات و فرمالین و یا مواد آماده و سایر محصولات باشد ) و گرما دادن باشد .
▪ در این مرحله نیز استفاده از حشره کش پیشنهاد میشود .
▪ضدعفونی ثانویه زمانی از نظر اقتصادی موجه خواهد بود که سالنها یک بیماری مسری را پشت سر گذاشته باشند .
▪علامتهای اخطار دهنده در تمامی مراحل پاکسازی و ضدعفونی بایستی استفاده شود .
●سایر نکات ...
▪ برای ضدعفونی و پاکسازی افرادی خاص را برگزینید و بجز آنها به سایر افراد اجازه انجام کاری را ندهید .
▪روی هم رفته زمان ۱۴ روز برای استراحت سالنها پیشنهاد میشود . در مزارعBreeder یک هفته اضافی نیز پیشنهاد میشود .
▪در نهایت این نکته را بخاطر داشته باشید که پس از اتمام یک از مراحل عملیات پاکسازی ، مزرعه بایستی دوباره قرنطینه شود .
●ضدعفونی جزئی :
در اکثر موارد این نوع ضدعفونی پیشنهاد نمیشود . اما بایستی این نکته را بخاطر داشت که برخی از مزارع با محدودیتهایی مواجه هستند .
●از آنرو بر آن شدیم تا با نگاهی مختصر ، به روشهای ضدعفونی جزئی بپردازیم :
▪ پاکسازی اولیه مزارع .
▪ جمع کردن بستر سالنها در محوطه مرکزی سالن .
▪ پاکسازی و ضدعفونی وسایل در خارج از سالنها .
▪ پخش بستر در تمامی سالن و سپس به اندازه یک اینچ بستر جدید بر روی بستر قبلی قرار بگیرد .
▪ در این مرحله استفاده از حشره کش نیز پیشنهاد میشود .
●فهرستی از کارهایی که بایستی پس از اتمام عملیات شستشو و پاکسازی صورت بگیرند :
▪ مطمئن شوید که تمامی مدارهای الکتریکی درست کار میکنند .
▪ بهتر است که لامپها را تعویض کنید و لامپهای جدید بکار بندید .
▪ تمامی ساعتها را تنظیم کرده و از کارکرد کامل آنها مطمئن شوید .
▪ پوششهای حفاظتی که در مراحل پاکسازی و ضدعفونی بر روی مدارهای الکتریکی قرار داده شده اند را بردارید .
▪تمامی موتورها را راه اندازی کرده و در صورت نیاز آنها را روغن کاری کنید .
▪ کارکرد مناسب ریلهای حمل غذا ، هواکشها و سایر وسایل را بررسی کنید .
▪ عدم فرسودگی ، شکاف و نشت مجاری آب را بررسی نمائید .
▪ از کارکرد مناسب تجهیزات توزیع غذا اطمینان کسب کنید .
▪تجهیزات موتوری را راه اندازی کرده و از کارکرد نرم و بدون صدای غیرعادی آنها اطمینان حاصل کنید .
▪ترموستات ها و دماسنجها را بادقت کنترل کرده و از کارکرد دقیق آنها اطمینان کسب کنید .ترجمه و گردآوری : علیرضا گائینی ، ذانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار
دکتر علیرضا گائینی
منبع : موسسه مرغداری ایران