دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


امام‌زاده طبس ، طبس


این آرامگاه در سه كیلومتری شمال غربی شهر طبس واقع شده است و شخص مدفون در آن به نام سلطان حسین بن موسی‌الكاظم (ع) معروف است. اصل بنا متعلق به اواخر قرن پنجم هجری است كه در طول دوره‌های بعدی تعمیر،‌ بازسازی و نوسازی شده است.
در سمت غربی صحن مزبور،‌ ایوانی وجود دارد كه به ایوان امیرعلی شیر مشهور است كه متأسفانه فاقد كتیبه تاریخی است. بعد از ایوان مزبور، راهرویی نسبتاً طولانی وجود دارد كه در دو طرف آن، ایوان‌های مقابر دیده می‌شود. بعضی از سنگ‌قبرها دارای تاریخ قدیمی است. در مقابل این مقابر، ساختمان دیگری است كه به چهل‌چراغ مشهور است و مقبره عمادالملك و میرزا ابوالقاسم‌خان و سردار مكرم - حاكمان طبس - است. در مقابل درِ چهل‌چراغ، در سمت جنوب، درِ ورودی حرم قرار دارد.