جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

ملا ساکنی سمرقندی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۹۲۸ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اهل سمرقند بود و طلب علم می‌کرد. وی معاصر امیر علیشیر نوائی بود. از اشعار اوست:
با ما به لطف نرگس مست تو باز نیست
ارباب ناز را سر اهل نیاز نیست
منبع : مطالب ارسالی