پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های زخرف، دخان، جاثیه، فتح، قمر)


آشنایی با قرآن (تفسیر سوره‌های زخرف، دخان، جاثیه، فتح، قمر)
نویسنده : مطهری، مرتضی
شماره کنگره : ۵آ۵۸۳م/ ۹۸ BP
شابک : ۹۶۴-۵۶۰۰-۶۲-۶
رده دیویی : ۲۹۷.۱۸
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۹
تعداد صفحه : ۲۵۲
تیراژ :     [ساير مجلدات]
نوبت چاپ : ۸