یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

نگاهی به قانون نصب تابلوها


قانون امكان نصب تابلوهای تبلیغاتی در فضاهای مختلف مشخص كرده است در داخل و یا خارج از شهر، نصب این گونه تابلوها، در محدوده پارك های ملی، مناطق حفاظت شده طبیعی و ابنیه تاریخی و تحت حمایت دولت، آثار طبیعی و همچنین مناطق حساس خارج از شهر ممنوع می باشد.
در مقابل مناطقی كه از طرف دولت و یا شهرداری ایجاد و تعیین شده اند مانند نزدیكی به ساختمانهای تجاری و صنعتی، مراكز هنری یا مجموعه های مسكونی طبق قوانین اعلام شده مناطق آزاد جهت نصب تبلیغات هستند.
به نظر شما چه جریمه هایی برای ممنوعیت های تبلیغاتی در شهر ما پیش بینی شده است؟
آیا تمام تبلیغات شهر ما طبق قوانین تعیین شده است و یا طبق دستورات و قوانین مالی شركتها و یا دیگران؟
به طور خلاصه تابلوهای تبلیغاتی به ۳ دسته كلی تقسیم می شوند: تابلوهای تبلیغاتی غیرنوری، تابلوهای تبلیغاتی نوری و اعلانات و تابلوها.تابلوی تبلیغاتی غیرنوری نباید به روی تیرهای چراغ برق، مخابراتی و روشنایی عمومی و تجهیزات راهنمایی و رانندگی نصب شوند و به جای آنها می توان به روی حصارهای یك پارچه یا دیواری به فرم حصار ایجاد شوند و به استثنای دیوارهای قبرستان و پاركهای عمومی بر دیوارها نصب كرد.
در دیوارهای ساختمان هم می توان نصب كرد به شرط این كه فاقد پنجره بوده و یا پنجره ها كوچك باشد. تابلوها نباید از دیوار بزرگتر باشد و از لبه دیوار باید به اندازه ۲۵/۰ متر فاصله داشته باشد. نصب این تابلوها به روی سطح شیبدار و تراسها ممنوع است، فاصله اش از زمین باید بیشتر از ۵/۰ متر باشد و در كل،مساحت را هم در نظر گرفت.همچنین فاصله یك تابلو از یك ساختمان نباید كمتر از نصف ارتفاع تابلو باشد و نصب تابلو روی طرح های دیگر ممنوع است.
تابلوهای تبلیغاتی نوری: نصب این تابلوها روی دیوار و مانند دیوار ممنوع است. روی دیوار ساختمان می توان نصب كرد حتی اگر پنجره باشد اما به طور موازی و از محدوده دیوار یا بالكن نباید بیشتر و بزرگتر باشد. تابلو نباید حتی قسمتی از نمای ساختمان را بپوشاند.
تابلوهای اعلانات:این تابلوها از نوع فعالیتی كه در آنجا انجام می شود خبر می دهند.هر كسی كه فعالیتی انجام می دهد حق دارد تابلویی بر روی ساختمان خود نصب كند.
تابلو باید از جنس با دوام باشد و تمیز نگه داشته شود و مجوز هم برای نصب تابلو حتماً نیاز است. بخصوص در مناطق حساس و منطقه تبلیغاتی محدود.
تابلو با اندازه بیش از یك متر مربع نمی تواند در فاصله ای كمتر از ۱۰ متر از ساختمان قرار گیرد و در محدوده دیوار باشد و یا این كه نباید بیش از ۲۵/۰متر عرض جانبی داشته باشد. تابلوهای عمومی باید در ارتفاعی بالاتر از دیوار نصب شوند و جلوی پنجره و بالكن نباشند و پیشروی بیش از یك دهم عرض كل خیابان در پیاده رو نداشته باشد.مثلاً در صورتی كه ارتفاع ساختمان كمتر از ۱۵ متر است، ارتفاع تابلو نباید از ۳ متر بیشتر باشد و اگر ساختمان بیشتر از ۱۵ متر باشد ارتفاع تابلو نباید از یك پنجم ارتفاع ساختمان بیشتر باشد و حداكثر باید تابلو ۶ متر باشد.
منبع : همشهری