پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


نفت پارس ـ سال ششم، شماره ۶۴، آبان ۱۳۸۷


▪ کیفیت: ص ۴
▪ محصول با کیفیت، حاصل سازمان سرآمد است: ص ۵
▪ استانداردهای بین‌المللی برای ساختمان‌های هوشمند: ص ۸
▪ موزه‌های علوم و فنون؛ نیاز فناوری‌های نوین: ص ۱۱
▪ نفت خام از طلوع تا غروب: ص ۱۴
▪ نقش نانوتکنولوژی در جلوگیری از خوردگی فلزات: ص ۱۸
▪ خصوصیات مخزنی چاه‌های نفت: ص ۲۰
▪ وب سایت شرکت نفت پارس: ص ۲۴
▪ قلب و پیشگیری از آسیب‌های آن: ص ۲۷
▪ پنجمین کنفرانس تعمیر و نگهداری: ص ۳۰
▪ شرکت نفت پارس حامی برتر ورزش: ص ۳۲
▪ با محصولات نفت پارس آشنا شویم: ص ۳۶
▪ کنار اسکله: ص ۳۸
▪ مردی که به وادی ایمن شتافت: ص ۴۰
▪ جدول شماره ۶۴: ص ۴۱
▪ خبرها و رویدادهای نفت پارس: ص ۴۲
▪ جدول معادل‌یابی محصولات: ص ۴۴
▪ مشام شوق: ص ۴۸
نشریه شرکت نفت پارس
صاحب امتیاز: نفت پارس، مهندس خسرو وثوق‌زاده
مدیر مسئول: محمدحسین نورشاهی
سردبیر: آصف‌نیا آریانی
نشانی: تهران، میرداماد شرقی، شماره ۲۳۲
کدپستی: ۴۴۵۱۱ ـ ۱۵۴۹۹، صندوق‌پستی: ۷۶۷۴ ـ ۱۵۸۷۵
تلفن: ۲۲۲۲۹۵۰۰ ـ ۲۲۲۲۹۰۱۳، نمابر: ۲۲۲۲۹۷۴۴
سایت اختصاصی: www.naftepars.ir
پست الکترونیکی: info@naftepars.ir
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)