یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

محمد مذهّب‌الدوله


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) ۱۳۳۸ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
معروف به مذهّب‌الدوله. نگارگر گل و مرغ‌ساز بود. از آثار وی: قلمدان ساده و گل و مرغی ، که تذهیب متوسط دارد ، با رقم: "میرزا محمد مذهّب‌الدوله ۱۳۳۰"؛ قلمدان گل و فندقی خوش نقشی که با رنگ‌های روشن عمل آمده ، با رقم: "کمترین محمد مذهّب‌الدوله ۱۳۳۸".
منبع : مطالب ارسالی