پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۶ نوامبر


● ۱۷۰۰: بندر بوستون (ایالت ماساچوست آمریکا) به عنوان بزرگترین مرکز فروش برده معروف شد.
● ۱۸۴۴: اسپانیا به دومینیکن مستعمره بسیار قدیمی خود درقاره آمریکا استقلال داد.
●۱۸۴۶: ژنرال تایلر آمریکایی که سرگرم جنگ برای خارج کردن کالیفرنیا از دست دولت مکزیک بود پس از عقب راندن نیروهای مکزیک در مونتری کالیفرنیا منطقه سالتیلو را متصرف شد.
● ۱۸۶۲: یک دادگاه آمریکا در ایالت مینه سوتا سیصد بومی (سرخپوست) از طایفه «سانتیSantee» منشعب از قبیله «سو» را به اعدام محکوم کرد. جرم این گروه این بود که در برابر مهاجران تازه وارد اروپایی، از اراضی و املاک خود دفاع مسلحانه کرده بودند.
● ۱۸۹۸: دولت عثمانی مجبور به تخلیه جزیره استراتژیک «کرت» در مدیترانه شد.
● ۱۹۰۰: هنریخ هیملر مقام نزدیک به هیتلر در دولت حزب ناسیونال سوسیالیست (نازی ) آلمان و رئیس اس اس ها در این روز به دنیا آمد.
● ۱۹۱۸: لهستان پس از جدا شدن از روسیه، جمهوری شد.
● ۱۹۲۵: سلطان احمد شاه قاجار در پاریس به خلع خود از سلطنت ایران اعتراض کرد.
● ۱۹۵۲: آمریکا نخستین بمب هیدروژنی خود را آزمایش کرد.
● ۱۹۵۴: در حالی که محاکمه افسران کمونیست دستگیر شده ایران ادامه داشت فرمانداری نظامی تهران مدعی کشف یک انبار اسلحه متعلق به حزب کمونیست توده شد.
● ۱۹۶۲: ادوارد کندی (تد) دمکرات معروف برای نخستین بار از ایالت ماساچوست به عضویت در سنای آمریکا انتخاب شد. وی این کرسی را همچنان حفظ کرده است. در آمریکا عضویت در کنگره محدودیت ندارد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز