یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

ماهی درمانی


ماهی درمانی
یکی از جالب ترین و هیجان برانگیز ترین جنبه های علم پزشکی در عصر ما استفاده از برخی موجودات زنده در درمان بیماریهاست. ممکن است این موضوع در ابتدا ما را به یاد طب سنتی و تا حدودی باور های خرافی مردم بیاندازد، اما با وجود ظهور شیوه های درمانی مدرن و صنعتی شدن علم پزشکی در قرن حاضر « بیوتراپی۱ » جلایی دوباره یافته و حتی در بسیاری از موارد بازگشتی شکوهمند داشته است. از شناخته ترین موارد آن می توان به « زالو درمانی۲ »اشاره کرد. از زالو های طبی برای خارج ساختن خون زاید از بدن استفاده می شود. اخیراً پژوهشگران پی برده اند قرار دادن لارو حشراتی مثل مگس روی زخم های آلوده باعث رفع عفونت و میکروب زادیی آن می شود. بنابراین اینگونه استفاده از این موجودات نه چندان جالب منجر به معرفی گزینه ی دیگری بنام « لارو درمانی۳ » شده است.
بابک نامی