یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

۹ اوت ۱۹۵۸ ـ همزمان با مذاکرات مائو و خروشچف ، دولت آمریکا بار دیگر اعلام کرد که جمهوری توده ای چین را به سازمان ملل راه نخواهد داد


نهم اوت ۱۹۵۸ ، همزمان با دیدار خروشچف رهبر وقت شوروی از چین، دولت آمریکا یک بار دیگر اعلام کرد که جمهوری توده ای چین را به سازمان ملل راه نخواهد داد. دیدار خروشچف از چین سوم اوت آغاز شده بود. مائو پس از مذاکرات طولانی در پکن با خروشچف ، متوجه شد که وی مانند استالین در پیاده کردن دقیق مارکسیسم پا برجا نیست . به علاوه ، مائو سیاست همزیستی مسالمت آمیز خروشچف با آمریکا و دولتهای کاپیتالیستی دیگر را رد کرد و اعلام داشت که این دولتها در باطن از تصمیم خود مبنی بر انهدام کامل و ریشه کن کردن سوسیالیسم که با منافع آنها ناسازگار است هرگز دست برنخواهند داشت و همواره در صدد یافتن فرصت برای ضربه زدن خواهند بود . طولی نکشید که انتقاد کمونیستهای چین از کمونیستهای شوروی آغاز شد و آنان را تجدید نظر طلب خواندند و این انتقاد تا پایان عمر مائو ادامه داشت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز