یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

میرزا حسن‌بیگ شکراوغلی مقیمی ترکمان تبریزی


جنسیت: مرد
تخلص: مقیمی
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۰۹/۱۰۱۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط ، موسیقیدان ، شاعر
معروف به حسن‌بیگ شکر اوغلی. از بزرگ‌زادگان تبریز بود. نسبت او از جانب مادر به جهان‌شاه ، پادشاه قراقویونلو ، و از جانب پدر ، به علی شکربیگ معروف ، خطاط و موسیقیدان بزرگ که از بزرگان ایل بهارلو بود ، می‌رسد. در زمان اکبرشاه (۹۶۳-۱۰۱۴ق) به هند رفت و ملازم عبدالرحیم‌خان ، خان‌خانان ، که در آن هنگام مأمور دکن بود ، شد. گاهی در شعر حسن تخلص می‌کرد و لذا در "فرهنگ سخنوران" از او به‌‌‌عنوان حسن ترکمان نیز یاد شده است. وی در دکن درگذشت و در ولایت خاندیس به خاک سپرده شد. در شعر و خوشنویسی و موسیقی دست داشت و خط نستعلیق را نیکو می نوشت. از وی اشعاری نقل شده است.
منبع : مطالب ارسالی