جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


کتاب کار علوم تجربی سال سوم راهنمایی، شامل: تمام آن‌چه برای یک دوره آموزش و سنجش مطلوب به آن نیاز داریم. از جمله این موارد عبارتند از: 1) چکیده ...


کتاب کار علوم تجربی سال سوم راهنمایی، شامل: تمام آن‌چه برای یک دوره آموزش و سنجش مطلوب به آن نیاز داریم. از جمله این موارد عبارتند از: 1) چکیده ...
نویسنده : سرپرست، مجید
شماره کنگره : ۲۳ك۴۲س/Q۱۸۲
شابک : ۹۶۴-۲۶۰۴-۰۰-۰
رده دیویی : ۵۰۷
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۹
تعداد صفحه : ۱۶۰
نوبت چاپ : ۱