دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا


عنصر عشق‌ و تکیه‌ گاه‌ دوجانبه‌


عنصر عشق‌ و تکیه‌ گاه‌ دوجانبه‌
اکثر کارشناسان‌ عقیده‌ دارند که‌ ازدواج‌ و هرگونه‌ رابطه‌ دراز مدت‌ طی‌ مراحل‌ مشترکی‌ تکامل‌ می‌ یابند:
۱. مرحله‌ عشق‌ ورزی‌ و ماه‌ عسل‌: در این‌ مرحله‌ زوجین‌ سرخوش‌ از شور و صمیمیت‌ موجود در رابطه‌ خود بسر می‌برند. همچنان‌ که‌ آنها خود را معطوف‌ کشف‌ یکدیگر و قسمت‌ کردن‌ لحظات‌ زندگی‌ با یکدیگر می‌کنند، تفاوتها و اختلافات‌ نسبتا بی‌اهمیت‌ جلوه‌ می‌کنند. و حتی‌ ممکن‌ است‌ مهیج‌ نیز باشند در این‌ مرحله‌ کشش‌ جنسی‌ معمولا نیرومند است‌. اغلب‌ زوجین‌ تصور می‌کنند تمام‌ مشکلات‌ موجود در رابطه‌شان‌ بطور طبیعی‌ در طول‌ زمان‌ تنها توسط‌ عنصر عشق‌ به‌ عنوان‌ یک‌ انگیزه‌ مکفی‌ به‌ خودی‌ خود حل‌ خواهد شد. برخی‌ اوقات‌ این‌ مرحله‌ تا اوایل‌ ازدواج‌ تداوم‌ می‌یابد اما امکان‌ دارد مرحله‌ بعدی واقعیت‌ حتی‌ پیش‌ از مراسم‌ عروسی‌ پا به‌ عرصه‌ وجود بگذارد و موجب‌ دلسردی‌ در زوجین‌ شود.
۲. مرحله‌ واقعیت‌: در این‌ مرحله‌ زوجین‌ با قرارگیری‌ در موقعیت‌هایی‌ که‌ پیشتر با آنها مواجه‌ نشده‌ بودند، از خود و یکدیگر به‌ شناخت‌ بیشتری‌ دست‌ می‌یابند. برخی‌ موقعیت‌هایی‌ که‌ با آن‌ روبرو می‌شوند امکان‌ دارد با تصورات‌ و توقعات‌ پیشین‌ همخوانی‌ نداشته‌ و در تضاد باشد. درست‌ پس‌ از ازدواج‌ موارد بسیار زیادی‌ برای‌ ناسازگاری‌ و مخالفت‌ بر خلاف‌ دوران‌ دوستی‌، نامزدی‌ یا زندگی‌ مشترک‌ پدیدار می‌شود. احساساتی‌ همچون‌ یاس‌، تنهایی‌ و دیگر واکنشها پس‌ از پایان‌ پذیرفتن‌ دوران‌ خوش‌ اوایل‌ ازدواج‌ کاملا طبیعی‌ است‌. به‌ سبب‌ طبیعت‌ چالش‌ انگیز این‌ مرحله‌، ۲ سال‌ نخست‌ زندگی‌ زناشویی‌ از بالاترین‌ ریسک‌ روابط‌ نامشروع‌ و طلاق‌ برخوردار است‌. بسیاری‌ از زوجین‌ این‌ دوره‌ گذار طبیعی‌ را با ناسازگاری‌ و عدم‌ تفاهم‌ سوء تعبیر کرده‌ و غالبا نگران‌ آنند که‌ در گزینش‌ خود مرتکب‌ اشتباه‌ شده‌ اند. و همچنین‌ از در میان‌ گذاردن‌ این‌ واکنش‌ها با همسر خود شرمسار و نگران‌ هستند، بخصوص‌ زمانی‌ که‌ از طبیعی‌ و هنجار بودن‌ این‌ واکنش‌ها آگاه‌ نباشند. در این‌ مرحله‌ روابط‌ جنسی‌ به‌ یک‌ نوع‌ فعالیت‌ روزمره‌ بدل‌ می‌شود. برخی‌ افراد احساس‌ می‌کنند که‌ آن‌ «شور» و «بارقه‌» از رابطه‌ شان‌ رخت‌ بر بسته‌ است‌. این‌ یکی‌ دیگر از فاکتورهایی‌ است‌ که‌
زوجین‌ نسبت‌ به‌ آن‌ دچار سوء تعبیر می‌گردند. زوجینی‌ که‌ فعالانه‌ سعی‌ در حفظ‌ صمیمیت‌ و عشق‌ در رابطه‌ خود نداشته‌ باشند دیری‌ نمی‌پاید که‌ احساس‌ بیگانگی‌ و از هم‌ گسیختگی‌ خواهند کرد.
۳. مرحله‌ سازگاری‌: در این‌ مرحله‌ زوجین‌ می‌کوشند تا رابطه‌ خود را با آگاهی‌ یافتن‌ از نیازهای‌ خویش‌ و کنار آمدن‌ با تفاوتها و زمینه‌ های‌ ناسازگاری‌، این‌ بار بر پایه‌ حقایق‌ و منطق‌ بنا نهند.
۴. مرحله‌ تحول‌ و موفقیت‌: در این‌ مرحله‌ زوجین‌ از مزایای‌ ازدواج‌ که‌ سبب‌ برآورده‌ ساختن‌ نیازها و فراهم‌ آوردن‌ یک‌ تکیه‌ گاه‌ و پشتیبان‌ دو جانبه‌ شده‌ شادمان‌ و بر خوردار می‌شوند. همچنان‌ که‌ زوج‌ تجارب‌ پر فراز و نشیب‌ زندگی‌ را با یکدیگر قسمت‌ می‌کنند، این‌ خود منجر به‌ یک‌ صمیمیت‌ عمیق‌ تر در بین‌ آن‌ دو خواهد شد.
● مفهوم‌ تعهد در ازدواج‌
ازدواج‌ خوب‌ و موفقیت‌آمیز وجود دارد اما ازدواج‌ بی‌عیب‌ و نقص و تمام‌ عیار میسر نیست‌. هر ازدواج‌ موفق‌ و پایدار شامل‌ متعهد شدن‌ بی‌ قید و شرط‌ نسبت‌ به‌ یک‌ فرد نا کامل‌ است‌. این‌ انتظار که‌ همسرتان‌ کامل‌ و فاقد هرگونه‌ عیبی‌ باشد واهی‌ و نا معقولانه‌ است‌. امروزه‌ که‌ جدایی‌ ها و طلاق‌های‌ شتابزده‌ در کوچکترین‌ نشانه‌ اختلاف‌ و مشکلات‌ زندگی‌ اتفاق‌ می‌افتند مهم‌ است‌ که‌ از خودتان‌ سوال‌ کنید که‌ تعهد شما نسبت‌ به‌ ازدواج‌ چیست‌؟ تعهد به‌ ازدواج‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ که‌ زن‌ و شوهر به‌ یکدیگر چنین‌ گفته‌ باشند: «ما نسبت‌ به‌ زندگی‌ مشترکمان‌ بی‌اعتنا و بی‌اهمیت‌ نیستیم‌. ما ازدواجمان‌ را بر پایه‌ عشق‌، احترام‌، شرافت‌ و علاقه‌ دو سویه‌ و خالصانه‌ با یکدیگر آغاز کرده‌ ایم‌. ما اعتقاد داشتیم‌ و داریم‌ که‌ به‌ یکدیگر وفادار بمانیم‌، صادق‌ بوده‌ و دروغ‌ نگوییم‌ و به‌ یکدیگر اعتماد داشته‌ باشیم‌. چه‌ در حضور یکدیگر چه‌ در غیاب‌ یکدیگر». رعایت‌ نکات‌ زیر سبب‌ تحکیم‌ تعهد به‌ زندگی‌ مشترک‌ می‌شود:
ـ سازگاری‌ معنوی‌
ـ سازگاری‌ شخصیتی‌
ـ خود شناسی‌ آگاهانه‌
ـ توانایی‌ در ارتباط‌ برقرار کردن‌ با یکدیگر بیاموزیم‌ که‌ چگونه‌ به‌ حرفهای‌ همسرمان‌ گوش‌ دهیم‌ و پرسش‌های‌ وی‌ را واضح‌، مشخص، بدون‌ پیش‌داوری‌ و بدون‌ کینه‌ ورزی‌ و انتقام‌ جویی‌ پاسخ‌ گوییم‌.
ـ علاقه‌ دو سویه‌ به‌ یکدیگر
● خصایص اثر بخش‌
۱. افرادی‌ که‌ در ازدواجشان‌ یک‌ نظام‌ ارزشی‌ مقتدر را به‌ کار می‌بندند، بسیار زیاد در محقق‌ شدن‌ یک‌ ازدواج‌ و ارتباط‌ موفق‌ و صحیح‌ به‌ آنها کمک‌ خواهد کرد. نظام‌ ارزشی‌ که‌ دربرگیرنده‌ صفات‌ و خصوصیات‌: صداقت‌، راستی‌، همبستگی‌، اعتماد، احترام‌، عشق‌، گذشت‌، تفاهم‌ و وفاداری‌ به‌ یکدیگر است‌. ازدواجی‌ که‌ در آن‌ زن‌ و شوهر دارای‌ انتظارات‌ متضاد و خواسته‌های‌ غیر قابل‌ انعطاف‌ هستند، شانسی‌ برای‌ موفقیت‌ وجود نخواهد داشت‌.
۲. مشاجرات‌ و اختلافات‌ را به‌ شیوه‌ سازنده‌ و ثمر بخش‌ حل‌ و فصل‌ کنید. که‌ شامل‌ تمرکز بر دغدغه‌های‌ هر دو فرد و یافتن‌ گزینه‌ها و راههایی‌ است‌ که‌ هر دو طرف‌ منتفع‌ گشته‌ و به‌ خواسته‌هایشان‌ دست‌ یابند. تقریبا در هر اختلاف‌ یک‌ نفر احساس‌ می‌کند که‌ مورد بی‌ مهری‌، بی‌ احترامی‌ و بی‌ توجهی‌ قرار گرفته‌ است‌. در ازدواج‌ نباید اینچنین‌ باشد که‌ همواره‌ یک‌ فرد برنده‌ و فرد دیگر بازنده‌ شود. چون‌ آن‌ دیگر مذاکره‌ نبوده‌ بلکه‌ تحکم‌ و سلطه‌ گری‌ است‌.
۳. دوام‌ ارتباط‌ زناشویی‌ هنگامی‌ که‌ زن‌ و شوهر زمان‌ و میدان‌ بیشتری‌ در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند تا اندکی‌ آزاد باشند، افزایش‌ می‌ یابد.
۴. فراتر از هر چیز آنکه‌ ایمان‌ داشته‌ باشید. ازدواج‌ می‌تواند تجربه‌یی‌ سودمند برای‌ شما باشد. با کمی‌ همت‌ و تلاش‌ ازدواج‌ شما موفقیت‌ آمیز خواهد بود.
منبع : روزنامه اعتماد