سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

جامع ترین مرجع تغذیه


جامع ترین مرجع تغذیه
كتاب تغذیه كه به بررسی اصول تغذیه و رژیم درمانی می پردازد، برای اولین بار با ترجمه، تلخیص و تلفیق سه كتاب مرجع مدرن نوتریشن، كراوس و هیومن نوتریشن به چاپ رسیده است.از مهم ترین مباحث مطرح شده در این كتاب می توان به مبانی علم تغذیه، ارزیابی و حمایت های تغذیه ای (بیماران- تأثیر متقابل داروها بر مواد مغذی- درمانهای تكمیلی)، تغذیه در دورانهای مختلف زندگی (بارداری و شیردهی- شیرخوارگی- سالمندی و...) و تغذیه بالینی و رژیم درمانی اشاره كرد.كتاب فوق به تألیف دكتر علی امیری فر، منصور صابری، مانیتا خلیلی پور و با نظارت دكتر سید ضیاءالدین مظهری (مدیر گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشكی ایران)، توسط انتشارات كتاب میر به چاپ رسیده است.
منبع : روزنامه همشهری