پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

علی اصغر بهاری


علی اصغر بهاری
▪ علی اصغر بهاری (١٢٧٤ـ١۳٧٤)
علی اصغر بهاری کمانچه می نواخت و ردیف نیز تدریس می کرد. او در دانشگاه تهران و کانون حفظ و اشاعه موسیقی ایران به تدریس کمانچه و ردیف موسیقی ایرانی مشغول بود. اساتیدش میرعلی خان ( پدر بزرگ ایشان)، رضاخان، اکبرخان، حسن خان ( دایی ایشان)، رکن الدین خان، رضا محجوبی ( برای ویولن) بودند. او در سال ١۳۳٢ فعالیت خود را در رادیو آغاز کرد و در سال ١۳٤٦ برای ضبط صفحه در رادیو فرانسه به پاریس رفت. شاگردانش: علی اکبر شکارچی، داوود گنجه ای، هادی منتظری، محمد مقدسی بودند. او در سال ١۳۳٢ به ساز کمانچه در موسیقی ایران جانی دوباره بخشید و پس از آن به نواختن و همچنین اشاعه این ساز مشغول شد. وی قطعات زیادی برای کمانچه ساخته است.
منبع : زندگی نامه اساتید موسیقی ایران