جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

زادروز گاندی (در این روز ۲ اکتبر)


دوم اكتبر، زادروز مهاتماگاندی رهبر انقلاب استقلال هندوستان و بنیادگذار جمهوری هند است. وی مبتكر مبارزه منفی برای رسیدن به مقصود سیاسی ، و نیز نمونه ساده زیستن و فروتنی بشمار می آید. وی كه در ۱۸۶۹ به دنیا آمده بود ۷۸ سال عمر كرد و در سال ۱۹۴۸ جان خود را بر سر تامین آرامش هند گذارد و به دست یك هندوی متعصب ترور شد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز