پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

گری هاوند Grey hound


گری هاوند Grey hound
این سگ خالصترین نژاد سگ است كه از سگهای عصر فراعنه منشاء گرفته است و در انجیل در (كتاب سلیمان) نیز از این سگ نامبرده شده است. به نظر می رسد كه اقوام سلت این سگ را به بریتانیا آورده‌اند كه در فاصله بین قرن ۱۴-۱۱ سگی برگزیده و شاخص در انگلستان محسوب می شده است. چشمانی تیزبین و سرعتی فوق العاده از خصوصیات منحصر بفرد این سگ است.
▪ پوشش: صاف و مرتب
▪ رنگ: سیاه، سفید، قرمز، آبی، بلوطی و یا تمام این رنگها به همراه سفید
▪ خصوصیات: سر كشیده و بلند، چشمان كنجكاو و روشن، گونه های كوچك، گردن بلند، سینه عمیق و پر ظرفیت، دمی بلند
▪ اندازه: نر: قد inc ۳۰-۲۸ وزن ۷۰-۶۵ پوند
▪ ماده: قد inc ۲۸ وزن ۶۵-۶۰ پوند
▪ نگهداری: برس كشیدن مرتب- به طور روزانه به تمرین نیاز دارد
▪ خصوصیات: آرام، مهربان و با وفا، مهربان با كودكان و هر آنچه را كه در حركت باشد تعقیب می كند.
▪ غذا: متوسط مراقبت: كم فضا: زیاد
▪ تحرك فیزیكی: متوسط