سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

آسمان‌نویس Skywriting


آسمان‌نویسی هنری است که هواپیما در رسانیدن و آفرینش پیام‌ها در آسمان با به‌کار بردن دودهای شیمیائی انجام می‌دهد و این آسمان‌نویسی به دو صورت است:
ـ آسمان‌نویسی استاندارد
ـ تایپ آسمانی
در آسمان‌نویسی استاندارد هواپیما یک دود بخار را در مانورهای خود در آسمان برای پدید آوردن یک پیام که می‌تواند ۲۴ تا ۳۲ کیلومر باشد، به‌کار برد، در همه خط مستقیم. خلبان که دیاگرام پیام را در پیش رو دارد باید کاری بکند که هواپیما اشکال و کلمات پیام‌ها را به‌خوبی و رونش پدید آورد. هواپیمای مأمور آسمان‌نویسی باید از ارتفاع ۳۰۵۰ متری پرواز و پیام موردنظر را در آسمان رسم کند در غیر این‌صورت پیام به سرعت از میان می‌رود. سرعت این هواپیما می‌باید حدود ۲۴۰ تا ۲۸۰ کیلومتر در ساعت باشد. باید دانست که تصویر و نقش برخی از حروف پیام از برخی حروف دیگر دشوارتر است.
هواپیمای مأمور آسمان‌نویسی با دمیدن دودهای شیمیائی حروف و اشکال موردنظر را با دقت و کوشش فراوان پدید می‌آورند. برخی از پیام‌های آسمان‌نویس ۸ کیلومتر طول دارد.
در ۱۹۸۶ یک شیوه جدید آسمان‌نویسی پدید آمد که تنها نیاز به یک هواپیما به‌جای دو هواپیما داشت در آن شیوه از ماده ابری و مهی از کابین خلبان به‌وسیله کامپیوتر در آسمان پیام موردنظر را نقش می‌کند. به تازگی همه آسمان‌نویسی‌ها با دود شیمیائی مخصوصاً از مواد نفتی که حاوی پارافین که با اسپری کردن صورت می‌گیرد انجام می‌شود. این ماده اسپری از اگزوز داغ هواپیما که حاوی ۲۲۷۱ گالون نفت است می‌تواند در یک روز به آسمان‌نویسی بپردازد، به تازگی آسمان‌نویسی رنگی نیز پدید آمده که ماده اسپری از پلاستیک یا رنگ‌های نفتی می‌باشد.
منبع : مطالب ارسال شده