دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


بهکام - سال سوم شماره ۲۱ ـ ۲۲، اسفند و فروردین ۱۳۸۲


▪ هشدار که مهمان ناخوانده می رسد : علیرضا میرزاخانی : ص۲
▪ سرانجام بهار می رسد : فرحناز سمیعی : ص۳
▪ اخبار صنعت غذا : ص۴
▪ تبریک ها : ص۱۱
▪ گزارش چای : گزاش: ماندانا حسینی زاده : ص۱۵
▪ کنترل نقدینگی, شرط موفقیت آزادسازی اقتصاد : محمد حسین ادیب : ص۱۹
▪ گزارش ستاد برنج: تکنولوژی نوین, کاهش هزینهها را در پی دارد : گفت و گو: لعبت کشکولی : ص۲۱
▪ صنعت ایران عملا به WTO پیوسته است : گفت و گو: سارا اسکویی : ص۲۴
▪ لازمه صادرات اندیشه رقابت است نه حمایت : گفت و گو: فرحناز سمیعی : ص۲۶
▪ جنایات سازمان یافته: قاچاق زنان و دختران برده داری به شیوه مردن : دکتر صادق سلیمی : ص۲۹
▪ اهداف فائو: کیفیت مواد غذایی؛ بهبود در بهره وری : دکتر حکیمی : ص۳۰
▪ گزارش قارچ : گزارش: لعبت کشکولی, سارا اسکویی : ص۳۲
▪ ایران چهاردهمین تولید کننده قارچ جهان است اما چه حاصل : مهندس محسن سعیدی : ص۳۶
▪ گزارش میگو : گفت و گو: لعبت کشکولی : ص۳۸
▪ فقر غذایی؛ کاهش بهره وری هدررفتن سرمایه ها : گفت و گو: نغمه رضوان : ص۴۴
▪ قوه داده ام سالی یک کارخانه در کشور بسازم : گفت و گو: فرحناز سمیعی : ص۴۶
▪ ثروت من پول نیست, اندیشه های بزرگ است : گفت و گو: فرحناز سمیعی : ص۴۸
▪ بودجه ۸۲ هزینه کردن خار از توان کشور است : دکتر علی رشیدی : ص۵۰
▪ دکتر حسینی: صنایع غذایی عشق من است : گفت و گو: ماندانا حسینی زاده : ص۵۲
▪ تندرستی با گیاهان: عدس : دکتر عبدالله پورعبدالله : ص۵۳
▪ عمده کره حیوانی کشور, وراداتی است : گفت و گو: نغمه رضوان : ص۵۴
▪ چاقی : دکتر فرهاد علی محمد اسفندیاری : ص۵۸
▪ هتلداری : ص۶۰
▪ ویتامین درمانی : برگردان:مژگان شعرباف : ص۶۶
▪ خوب ورزش کنید : سید حسین کمالی : ص۶۷
▪ تلویزیون و کودکان : برگردان:نازنین صائمی : ص۶۸
▪ انگلیسی : ص۷۲
موضوع : تخصصی صنایع غذایی ایران
شابک : ۸۹۷۰-۱۶۸۱
مدیر مسئول : ناهید ایمانی تهرانی
پست الکترونیکی : journal@ wwcerd.com
نشانی : خیابان مطهری، خیابان جم، پلاک ۱۲، طبقه چهارم شمالی، واحد ۸
تلفن : ۵-۸۸۸۴۲۵۸۴ ، ۸۸۸۳۶۵۹۵ (۰۲۱)
دورنگار : ۸۸۸۲۶۴۸۸ (۰۲۱)
دوره انتشار : ماهنامه
روش : خبری، تحلیلی، آموزشی، اطلاع رسانی
صاحب امتیاز : موسسه فرهنگی هنری سرواد
سردبیر : علیرضا میرزاخانی
محل انتشار : تهران
صندوق پستی : ۷۶۷-۱۴۳۹۵
گستره توزیع : سراسری
سایت اختصاصی : www.barnameh-budjeh.com
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)