یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024
مجله ویستا

حسن شمیرانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
از نوازندگان بنام سرنا بود که در هنر خود مهارت داشت. وی صفحه‌ای در مقام چهارگاه پر کرده است.
منبع : مطالب ارسالی