پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

آقارضی/ آقارضی‌الدین محمد مسرور قزوینی


جنسیت: مرد
نام پدر: حسن
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۱۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از شعراء خوش‌‌‌طبع عصر خود بوده و اشعاری از وی در تذکره‌ها به‌‌‌جا مانده است. صاحبان ‌"آتشکدۀ آذر" و "مینودر" او را با آقارضی‌قزوینی (م ۱۰۹۶ق) ذکر شده در "تذکرهٔ نصرآبادی" یکی می‌دانند که ظاهراً درست نمی‌باشد. از اوست:
ای ساکنان کوی خرابات همتی
من می‌روم به کعبه شما را دعا کنم
منبع : مطالب ارسالی