یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

ملا رفعا


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از دوستان شیخ ابوالفضل عمر بود و مردی آگاه. چندی در هندوستان به سر برده و سپس به ایران بازگشت و از آثار بخاری نقل کرد. داستان بریده شدن گوش وی در تذکره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشهور است.
منبع : مطالب ارسالی