دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم


مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نویسنده : بهرام شامی,فهیمه فتحعلی‌لواسانی,سمینه خوبی,فاطمه هلیسائی,آرزو شامی
شماره کنگره : ۹۲م۹ف/ ۱۵۹۲ LB
شابک : ۱-۴۳-۸۹۰۹-۹۶۴
رده دیویی : ۳۷۱.۸۹۰۹۵۵
تاریخ نشر : ۰۸/۰۸/۸۵
تعداد صفحه : ۱۵۲
تیراژ : ۵۰۰۰
نوبت چاپ : ۱