پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ملامحمد صالح آخوند فریدونی


جنسیت: مرد
نام پدر: ملا ابراهیم
تولد و وفات: (۱۲۴۰ -۱۳۲۸) قمری
محل تولد: قریهٔ چادگان فریدن اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: حکیم ، عارف ، فقیه
مقدمات علوم را در اصفهان آموخت. سپس به سبزوار رفت از محضر حاج‌ملاهادی حکیم سبزواری بهره جست و از شاگردان برجسـتهٔ او گردید. چون به کمال رسید به اصفهان بازگشت. وی علاوه بر کمالات علمی در فضایل نفسانی نیز به کمالاتی رسید ، و این راه را با کمک آقا محمد کاظم سعادت علی‌شاه اصفهانی پیمود ، و با حاج ملا سلطان محمد گنابادی پیمان بست و سال‌ها در موطن خویش منزوی و به عبادت و ریاضت مشغول بود. ملک‌المتکلمین اصفهانی ، خطیب دوران مشروطه ، از شاگردان او است.
منبع : مطالب ارسالی