پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

سیستمهای مدیریت دانش در شرکتهای کوچک


سیستمهای مدیریت دانش در شرکتهای کوچک
مدیریت دانش برای شرکتهای کوچک، گاهی شبیه یک موضوع تئوریک، ناملموس و غیر عملیاتی به نظر می­رسد. برخی شرکت­های بزرگ سیستم­های سنگین و پیچیده مدیریت دانش را در سطح سازمان خود پیاده­سازی کرده­اند، در حالی که اغلب شرکت­های کوچک و متوسط، این کار را بسیار دشوار یافته­اند.
آیا این مساله صرفا به توان سازمان (توان مالی و مدیریتی پشتیبانی از استقرار سیستم ) باز می گردد؟ آیا این امر را می توان به پایین بودن ظرفیت یادگیری سازمانها نسبت داد؟؟
آیا پیش شرطهایی برای استقرار سیستم مدیریت دانش لازم است که خود به خود شرکتهای کوچک و متوسط را از گردونه رقابت حذف می کند؟
آیا این صرفا عدم توان شرکتهای کوچک در تدوین متدولوژی استقرار و سیستم خاص شرکت است ( به عبارت دیگر تقلید کورکورانه از تجارب موفق شرکتهای بزرگ) که این پروژه ها را به شکست می کشاند؟؟

http://kmterms.mihanblog.com/Cat/۱.aspx
منبع : مطالب ارسال شده