چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

ابوالحسن علی بن هارون بن علی بن یحیی بن ابی منصور ابن منجٌم


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۲۷۶ / ۲۷۷ -۳۵۲) قمری
محل تولد: عراق - بغداد
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب ، شاعر ، منجم ، متکلم ، نسب‌شناس
با صاحب‌بن عباد نیز مدتی معاشر بود. ندیمی گروهی از خلفاء را کرد گویا به وزارت نیز رسید. از آثارش: کتاب "القوافی"؛ فضائل "شهر رمضان"؛ "الرٌد علی الخلیل" ، در عروض ، کتاب "النیروز‌ النوروز و المهرجان"؛ "الفرق بین‌ابراهیم بن‌المهدی و اسحاق‌ الموصلی فی ‌الغناء" و اللفظ‌ المحیط بنقض مالفظ به اللقیط" در معارضهٔ کتاب "الفرق ‌و المعیار" ابوالفرج اصفهانی.
منبع : مطالب ارسالی