یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

ابوعمر عبدالواحد کازرونی فارسی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن عبدالله بن محمد بن مهدی بن خوشنام
تولد و وفات: (۳۱۸ -۴۱۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و محدث
مشهور به ابن مهدی. مسند زمان خود بود. از قاضی ابوعبدالله حسین محاملی و ابوالعباس بن عقده و محمد بن احمد بن یعقوب بن‌شیبه و محمدبن مخلد عطار و حسین‌ بن یحیی بن عیاش قطان و محمد بن اسماعیل فارسی و اسماعیل بن محمد صفار و محمدبن عمرو رزاز و ابوعمر بن سماک حدیث شنید. خطیب بغدادی و هبهٔ‌الله بن حسین بزاز و یوسف‌ بن محمد مهروانی و خطیب انباری و ابوالحسن داوودی و عبدالرحمان بن‌ابوبکر طبری و بزرگ معتزلیان ابویوسف عبدالسلام بن محمد قزوینی مفسٌر از وی روایت کرده‌اند. ذهبی قسمت‌های عمده‌ای از "المحاملیات" قاضی محاملی را به دست آورده بود که از ابوعمر کازرونی که از آخرین اصحاب محاملی است نقل شده بود. در بغداد درگذشت و در گورستان باب‌الحرب آنجا دفن شد.
منبع : مطالب ارسالی