پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

اثرات روحی و جسمی و اجتماعی الکل


اثرات روحی و جسمی و اجتماعی الکل
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات روحی و جسمی و اجتماعی مصرف الكل در میان اجتماع می باشد. چنانكه در این پژوهش آمده است، اصطلاح الكلیسم را برای توصیف دو حالت زیر یعنی بیماری مزمن و اختلال رفتار به كار می برند كه حاصل نوشیدن پی در پی و بیش از حد معمول مشرولات الكلی است. الكل در اولین تماس با بدن به میزان خیلی پایین از طریق گردش خون جذب می شود. بر خلاف سایر مواد غذایی كه قبل از ورود به جریان خون می بایست توسط عوامل شیمیایی هضم شوند، الكل تنها ماده ای است كه به محض ورود به داخل گردش خون (و معالاً به مغز محلی كه اثرات اصلی خود را ظاهر می كنند) وارد می شود. الكل به طور سریع از معده، روده باریك و روده بزرگ جذب شده و شكل تبخیری آن می تواند از طریق ریه جذب شود به طوری كه مسمومیت كشنده در نتیجه استنشاق آن مشاهده شده، جذب پوستی آن امكان پذیر بوده است ولی اگر غلظت الكل زیاد شود، خاصیت قبض آن غالب می شود و در نتیجه جریان خون آن منطقه كم می شود و جذاب الكل به حداقل می رسد. علایم مشخصه و نشانه های مسمومیت با الكل خیلی خوب شناخته شده است. با وجود این افرادی كه تظاهراتی شبیه مستی دارند ولی الكلی نخورده اند (مثلاً كمای دیابتی، مسمومیت با داروها حوادث قلبی، شكستگی جمجمه) اغلب در تشخیص مسمومیت با الكل اشتباه می شوند.
خورسندی آشتیانی، محمد تقی.
منبع : ستاد مبارزه با مواد مخدر