چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

مهربانی، حس رضایت به زندگی ما می‌بخـشد


مهربانی، حس رضایت به زندگی ما می‌بخـشد
مهربانی حسی توام با توانگری و رضایت به زندگی ما می‌بخـشد و امتیاز دیگر آن ارتـقـای سـلامتی و طول عـمر مـاست. نوعدوستی مثل دارویی جادویی عمل می‌کند؛ هـم تـاثیراتی مثبـت بـر فـردی کـه کـمک را انجام می‌دهد خواهد داشت و هم بر فردی که کمک را دریافت می‌کند. حتی می‌تواند واکنش‌های سالمی‌نیز در فردی که دور ایستاده و این کمک را نظاره می‌کند، ایجاد کند.
افرادی که از تاثیرات مثبت مهربانی آگاهند، از آن به عنوان وسیله ای برای حفظ و کنترل سلامتی خود استفاده می‌کنند. اما کمک کردن به دیگران چطور می‌تواند چنین تاثیرات مثبتی داشته باشد؟ یکی از دلایل آن می‌تواند این باشد که کمک کردن به دیگران تا قسمتی ذهن ما را از مشکلاتمان فارغ می‌کند و باعث می‌شود به افراد دیگر هم فکر کنیم.
وقتی انتخاب می‌کنید که فرد مهربانتری باشید، نه تنها سلامت خودتان را ارتقاء می‌دهید، بلکه سلامت افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنید را نیز تقویت می‌کنید. این مهربانی حتی می‌تواند بر افرادی که شاهد آن هستند نیز تاثیر گذاشته و در آن‌ها نیز احساسی خوب ایجاد کند. وقتی انتخاب می‌کنید که فرد مهربانتری باشید، تغییرات مثبتی در اجتماع و دنیای اطراف خود ایجاد خواهید کرد.
البته باید مراقب باشید که به خاطر عمل نیکتان انتظار پاداش نداشته باشید، در این صورت فوایدی که این عمل خیر بر شما خواهد داشت از بین می‌رود. اگر برای کارتان انتظار چیزی نداشته باشید، دیگر دچار ناامیدی نخواهید شد.
مهربانی خصیصه‌ای است که نه تنها بر خودم، بلکه بر اجتماع اطرافم هم تاثیری مثبت خواهد داشت.
منبع : خبرگزاری ایسنا