چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

هیندره دستگاه


این دستگاه از نوعی کاملاً کلاسیک است و در اصول تفاوتی با دستگاهی که طرح آن را خود ژان هیندره داده بود تا ساخته شده ندارد. این ردیف نقشه‌های بسیار جالب، کهن‌ترین مدارکی هستند که از دستگاه جوراب‌بافی موجود می‌باشند. این دستگاه پائی بود و حرکت پا توسط سیستم پیچیده‌ای از ریسمان‌ها به قسمت‌های اساسی دستگاه انتقال می‌یافت. این قسمت‌های اساسی یعنی: سوزن‌ها، اهرم و تیغه‌ها (پلاتین‌ها) عیناً مانند دستگاه لی موجود در فالون و طرح هیندره قرار گرفته‌اند و نیز در تصاویر موجود در دایره‌المعرف دیدرو همین وضع به‌چشم می‌خورد. [۱۰]

۱۰ـ تاریخ صنعت و اختراع ـ موریس دوما، ترجمه عبدالله ارگانی
منبع : مطالب ارسال شده